ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ

2014-2015 ՈւՍ. ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅՈւՆ

ՊԵՏՈւԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈւ ԱՆՎ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈւՄ Է 2014-2015 ՈւՍ. ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅՈւՆ ԲՈԼՈՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԵՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ ՍՏԱՆՈՒՄ ԵՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄ
Բոլոր մասնագիտություններով ուսման ժամկետը 4 տարի է: Հեռակա ուսուցումը` 5 տարի:
Բոլոր ֆակուլտետներում գործում է զեղչերի ճկուն համակարգ, արտոնություններ ըստ կատեգորիաների:
Ուսման վարձի վերաբերյալ կնքվում է պայմանագիր, որը ուսումնառության տարիների ընթացքում չի փոփոխվում: Ուսման վարձը տարվա ընթացքում կարելի է մուծել մաս-մաս:
Համալսարանում բոլոր ուսանողները կսովորեն աշխատել համակարգիչների վրա:
Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.
1) դիմում ռեկտորի անունով (լրացվում է տեղում)
2) ատեստատ 3) չորս լուսանկար (3×4)
ԲՈւՀԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՈԼՈՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈւՄ Է ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅՈւՆ ՆԱԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈւՐԱՅՈւՄ (ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 2 ՏԱՐԻ):
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր (բացի կիրակիից) ժամը 10-ից 18-ը հետևյալ հասցեով.
ք. Երևան, ՀՊՃՀ (Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ), V մասնաշենք /բարձրահարկ/, 2- րդ հարկ, 204 սենյակ
Մանրամասն տեղեկություններին կարելի է ծանոթանալ տեղում կամ զանգահարել:
Հեռախոսներ` 010-52-05-41, 010-52-49-34
Բջջային`        091-00-01-64 , 091-41-15-30
Էլ-փոստ՝ movuni@mail.ru