ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԻՇԵՑՈՒՄ

Որակի ապահովման կենտրոն. Սիրելի ուսանող

           Սիրելի’ ուսանող, մեր համալսարանը գտնվում է կառուցվածքային հավատարմագրման կարևորագույն փուլում: Դեկտեմբերի 14-18-ը մեզ այցի է գալու հավատարմագրումն իրականցնող միջազգային փորձագիտական խումբը:

Ձեզանից մենք ակնկալում ենք հետևյալը.

  1. Ապահովել մասնակցություն  ուսումնական պարապմունքներին:
  2. Կրկին  կարդալ համալսարանի ինքնավերլուծությունը, որը տեղադրված է մեր կայքում:
  3. Վերանայել որակի կենտրոնի կողմից տրամադրված հուշաթերթիկը:
  4. Պատրաստ լինել փորձագիտական խմբի հետ ազատ ու անկաշկանդ երկխոսությանը:
  5. Ապահովել ամբողջական իրազեկվածություն սեփական իրավունքների, պարտականությունների և համալսարանում  իրականցվող բոլոր գործառույթների մասին:
  6. Հակված լինել կարծիքների ազատ արտահայտման և համալսարանական կյանքի ճիշտ,  իրական և օբյեկտիվ ներկայացման:
  7. Երբեք չկատարել չիմացածը, անիրականը ներկայացնելու  ու գործառույթները աղավաղելու փորձեր:
  8. Ակնկալում ենք ակտիվ մասնակցություն և գործնական աջակցություն մեր բոլորի համար շատ կարևոր գործընթացին:
  9. Ձեր առաջարկությունները խնդրում ենք ուղարկել համալսարանի էլեկտրոնային հասցեով:
  10. Օգնության և աջակցության համար կարող էք դիմել    ռեկտորին, պրոռեկտորին , ուսումնական մասին, որակի կենտրոնին … :

                                         Համալսարանի ռեկտորատ