ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ

Գիտակցելով բարձրագույն կրթության միջազգայնացման կարևորությունը՝ ՄԽՀ-ն իր գործունեությամբ մշտապես  քայլեր է ձեռնարկել բուհում միջազգայնացման գործընթացին նպաստելու ուղղությամբ։ Այդ գործընթացն առավել արդյունավետ և համակարգված իրականացնելու նպատակով մշակվել է նոր՝ 2016-2020 միջազգայնացման ռազմավարական ծրագիր