ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

Համագործակցություն Հռոմի Սապիենզա համալսարանի հետ

Ս.թ. Հոկտեմբերի 25-ից նոյեմբերի 1-ը Երևանի Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի ղեկավարման և որակի ապահովման ոլորտի ներկայացուցիչները մեկշաբաթյա գործուղման էին մեկնել Իտալիայի Հռոմ քաղաքում գտնվող Սապիենզա համալսարան (հիմնադրված՝ 1303թ.): Գործուղման շրջանակներում իրականացվեց համալսարանների կառավարման և որակի ապահովման հետ կապված փորձի փոխանակում: Հետագայում հնարավոր է այս համալսարանի հետ կնքվեն տարբեր պայմանագրեր:

sapiensapisapieՀամագործակցություն Հռոմի Սապիենզա համալսարանի հետsa