ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱՌԱՋԻԿԱ ԾՐԱԳՐԵՐ

ՄԽՀ-ն, նպատակ ունենալով արդյունավետորեն կիրառել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բարձրագույն կրթության տրամադրման գործընթացում, իրականացնում է էլեկտրոնային ուսուցմանն անցման ծրգիր, որը հնարավորություն կտա ուսումնական գործընթացում կիրառել առավել ժամանակակից և արդյունավետ մեթոդներ։ Ծրագրին և առաջիկա իրականացվելիք միջոցառումներին կարող եք ծանոթանալ ստորև՝

Էլեկտրոնային ուսուցմանն անցնելու նպատակով իրականացվելիք միջոցառումների ծրագիր