ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կանոնադրություն

ԵՄԽՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի խնդիրներն ու գործառույթները