ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Career Center for Alumni

Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կանոնադրություն

ԵՄԽՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի խնդիրներն ու գործառույթները