ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

(Հայերեն) ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կանոնադրություն

ԵՄԽՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի խնդիրներն ու գործառույթները