ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅՈւՆ /ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈւՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/

Դիմորդին – Օտարերկրյա ուսանողներ
Մովսես Խորենացու անվան համալսարանում օտարերկրյա ուսանողների ուսումնական գործընթացների կազմակերպման վերաբերյալ

1. Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունը Երևանի Մովսես Խորենացու անվան համալսարան իրականացվում է համաձայն Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի ընդունելության կարգի և «ՀՀ-ում օտարերկրյա քաղաքացիների ուսուցման կարգի մասին կանոնադրության» հիման վրա:

2. Այն օտարերկրյա քաղաքացիները, ովքեր ունեն ՀՀ միջնակարգ կրթությանը համարժեք կրթություն, կարող են ընդունվել Երևանի Մովսես Խորենացու անվան համալսարան ընդհանուր հիմուքներով` կնքելով պայմանագիր բուհի հետ:

Բոլոր մասնագիտություններով առկա ուսման ժամկետը 4 տարի է: Հեռակա ուսուցումը 5 տարի:

 

 

 

 

 

 

 

 

ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅՈւՆ /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/

 
ԲՈԼՈՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ (ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 2 ՏԱՐԻ) :
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ – ՔՐԵԱԳԵՏ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾ 220000/ 180000
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏ. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾ ՇՈՒԿԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ) ՁԵՌՆԱՐԿ. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ) ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌ. ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ 220000/ 180000
ՌՈՄԱՆԱԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 210000/ 175000
ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԼԵԶՎԱԲԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԵՏ 210000/ 175000
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ԿՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ (ԷՀՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԹԵԱՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱ 210000/ 175000
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ (1-4 ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍՎԱՐՆԵՐ) 150000/ 135000