ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅՈւՆ /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/

Դիմորդին – Բակալավրիատ
Դիմորդի ընդունվելու դեպքում նրա կամ ծնողի հետ կնքվում է պայմանագիր, այդ թվում նաև՝ ուսման վարձի վերաբերյալ, որը ուսումնառության տարիների ընթացքում չի փոփոխվում: Ուսման վարձը տարվա ընթացքում կարելի է մուծել մաս-մաս: Սահմանված են արտոնություններ եւ վարձի զեղչեր գերազանցիկների ու որոշակի կատեգորիայի ուսանողների համար. սահմանված են ուսման վարձի 15-50% զեղչեր գերազանցիկների, միակողմանի եւ երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաների, միեւնույն ընտանիքից սովորող երկրորդ երեխայի, 1-ին կամ 2-րդ կարգի հաշմանդամ երեխաների եւ այլ կատեգորիայի ուսանողների համար: Ուսանողները անհրաժեշտության դեպքում ուսումը կարող են համատեղել աշխատանքի հետ: Այդ դեպքում նրանց ուսուցումը կկազմակերպվի անհատական գրաֆիկով: Համալսարանում բոլոր ուսանողները կսովորեն աշխատել համակարգչի հետ:  Դիմորդները պետք է ներկայացնեն հետեւյալ փաստաթղթերը՝ 1. դիմում ռեկտորի անունով, որը լրացվում է տեղում 2. ատեստատ 3. չորս լուսանկար (3×4)

Մովսես Խորենացու անվան համալսարանում գործում է նախապատրաստական բաժին

1. Այն օտարերկրյա քաղաքացիները, ովքեր չեն տիրապետում կամ վատ են տիրապետում հայոց և ռուսաց լեզուներին, ընդունվում են Մովսես Խորենացու անվան համալսարան նախապատրաստական բաժին՝ մեկ տարի ժամկետով: 2. Նախապատրաստական բաժնում օտարերկրյա ուսանողներն ուսումնասիրում են հայոց կամ այլ լեզուներ` հաշվի առնելով հետագա ուսուցման լեզուն և ընտրած մասնագիտությանը համապատասխան հանրակրթական առարկաներ: 3. Նախապատրաստական բաժնում ուսանելու շրջանում օտարերկրյա ուսանողները ծանոթանում են ՀՀ օրենսդրությանը: 4. Ուսումնական տարվա վերջում անց են կացվում ավարտական քննություններ: ՀՀ միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի շրջանակներում քննությունները հանձնած սովորողները շարունակում են ուսումը բուհերում: 5. Նախապատրաստական բաժնում սովորող ուսանողները ավարտական քննություններից անբավարար գնահատականներ ստանալու դեպքում հեռացվում են բուհից:

ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅՈւՆ /ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ/

 
ԲՈԼՈՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ (ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 2 ՏԱՐԻ) :
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ – ՔՐԵԱԳԵՏ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾ 220000/ 180000
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏ. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾ ՇՈՒԿԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ) ՁԵՌՆԱՐԿ. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ) ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌ. ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ 220000/ 180000
ՌՈՄԱՆԱԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 210000/ 175000
ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԼԵԶՎԱԲԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԵՏ 210000/ 175000
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ԿՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ (ԷՀՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԹԵԱՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱ 210000/ 175000
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ (1-4 ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍՎԱՐՆԵՐ) 150000/ 135000