ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅՈւՆ /ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈւՐԱ/

Դիմորդին – Մագիստրատուրա
ԲՈԼՈՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅՈՒՄ (ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ 2 ՏԱՐԻ) :
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ – ՔՐԵԱԳԵՏ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾ 220 000
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏ. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾ ՇՈՒԿԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ) ՁԵՌՆԱՐԿ. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ) ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌ. ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ 220 000
ՌՈՄԱՆԱԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 220 000
ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԼԵԶՎԱԲԱՆ ԳՐԱԿԱՆԱԳԵՏ 220 000
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ԿՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ (ԷՀՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԹԵԱՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱ 220 000
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ (1-4 ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍՎԱՐՆԵՐ) 220 000