ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բնագիտա-բանասիրական և մանկավարժության ֆակուլտետի կանոնադրություն

 

Տնտեսիրավաբանական ֆակուլտետի կաոնադրություն

 

Ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն