ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Իրավաբանական
Տնտեսագիտական
Ռոմանագերմանական
Բանասիրական
Ինֆորմատիկա եւ կիրառական մաթեմատիկա
6Դպրոցական մանկավարժություն