ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Կառուցվածք — Ֆակուլտետներ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՏԱՐԱՄԱԳՐՎԱԾ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐՈՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2013-2014 ՈՒՍ. ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ԲՈԼՈՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԵՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ ՍՏԱՆՈՒՄ ԵՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄ
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ — ՔՐԵԱԳԵՏ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆ
ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾ
200 000 165 000
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏ. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾ
ՇՈՒԿԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ)
ՁԵՌՆԱՐԿ. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ)
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌ. ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ
200 000 165 000
ՌՈՄԱՆԱԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ
ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ
ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ
195 000 162 000
ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉ
ԼԵԶՎԱԲԱՆ
ԳՐԱԿԱՆԱԳԵՏ
195 000 162 000
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ԿՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ (ԷՀՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՒՄ) ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ
ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂՆԵՐ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ
ՄԱԹԵԱՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱ
195 000 162 000
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ (1-4 ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍՎԱՐՆԵՐ) 135 000 120 000