ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵ, ՄՈՒՏՔԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ